Đặc San CVA 73 – Hội Ngộ 50 Năm

25 August, 2023

Thành thật cám ơn hai bạn Nguyễn Vạn Toàn (B1) và Vũ Huy Thông (B4) đã bỏ công sức từ nhiều tháng thúc đẩy các bạn, thu thập bài vở, liên lạc nhà in, và hoàn thành đặc san 50 năm đúng hạn để các bạn CVA 73 có một món quà yêu quý ghi dấu ngày họp mặt với tất cả chân tình.

Đặc San CVA 73 – Hội Ngộ 50 Năm

https://drive.google.com/file/d/1FG4SiZCGu0us2aCu5Pgk4LYbawHp1pxf/view?usp=drive_web