MIA Nguyễn Xuân Nam và Phạm Minh Ngọc

MISSING IN ACTION!

Các bạn lớp 12B1 đang tìm tung tích của

Nguyễn Xuân Nam, lớp trưởng 12B1, 1973 . Khoảng năm 1983 – 1984 Nam học tại Concordia University. Sau đó mất tin.

Phạm Minh Ngọc, cư ngụ tại San Francisco. Mất liên lạc năm 2008

Các huynd đệ CVA nào biết Nam và Ngọc  ở đâu xin cho biết. Nam và Ngọc đọc tin này cho bạn bè cùng lớp biết nhé.

Email: info@ChuVanAnAlumni.com

Rất đạ tạ.

TM Lớp 12B1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.