Thân Hòa Bình du Mỹ Quốc

Than Hoa Binh 3 Than Hoa Binh 2 Than Hoa Binh 1

Năm 2013, nhân dịp gia đình bạn Thân Hòa Bình đi du lịch qua vùng thủ đô Hoa Kỳ, các bạn Vũ An Đạt, Đặng Quốc Hải , Vũ Văn Vĩnh và Nguyễn Vạn Toàn và gia đình đã có một buổi họp mặt thật vui vẻ. khó quên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>