Thân Hòa Bình du Mỹ Quốc

Than Hoa Binh 3 Than Hoa Binh 2 Than Hoa Binh 1

Năm 2013, nhân dịp gia đình bạn Thân Hòa Bình đi du lịch qua vùng thủ đô Hoa Kỳ, các bạn Vũ An Đạt, Đặng Quốc Hải , Vũ Văn Vĩnh và Nguyễn Vạn Toàn và gia đình đã có một buổi họp mặt thật vui vẻ. khó quên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.