Category Archives: Tin Tức & Thông Báo

MIA Nguyễn Xuân Nam và Phạm Minh Ngọc

MISSING IN ACTION!

Các bạn lớp 12B1 đang tìm tung tích của

Nguyễn Xuân Nam, lớp trưởng 12B1, 1973 . Khoảng năm 1983 – 1984 Nam học tại Concordia University. Sau đó mất tin.

Phạm Minh Ngọc, cư ngụ tại San Francisco. Mất liên lạc năm 2008

Các huynd đệ CVA nào biết Nam và Ngọc  ở đâu xin cho biết. Nam và Ngọc đọc tin này cho bạn bè cùng lớp biết nhé.

Email: info@ChuVanAnAlumni.com

Rất đạ tạ.

TM Lớp 12B1

 

 

Thầy Cung Nhật Tân qua đời

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa hay tin buồn

Cựu Giáo Sư CVA CUNG NHẬT TÂN

Pháp danh Đức Quang Phú

vừa tạ thế vào lúc 11:20 sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015,

tại San Jose, CA, USA.

Hưởng thọ 78 tuổi.

Chúng em, cựu hs Chu Văn An 12B1 1973

thành kính chia buồn

cùng Cô Cung Nhật Tân và Tang quyến,

Nguyện cầu Hương Linh Thầy Cung Nhật Tân

sớm tiêu diêu nơi cõi Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

sieuthoat